GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Wiskunde | Mathematics

Moodle

Gr.8

MEI | MAY 2020

Graad 8 Hersiening 18 Mei – 12 Junie | Grade 8 Revision 18 May – 12 June

Omtrek en Oppervlakte van 2D vorms 17 – 26 Junie 2020 | Perimeter and Area of 2D shapes 17 – 26 June 2020

Pythagoras 7 – 24 Julie 2020 / Pythagoras 7 – 24 July 2020

Gr.9

11-16 Mei

Graad 9 Hersiening 18 Mei – 5 Junie | Grade 9 Revision 18 May – 5 June

Omtrek en Oppervlakte 9 – 26 Junie 2020 / Perimeter and Area 9 – 26 June 2020

Funksies en Verwantskappe 7 – 24 Julie 2020 / Functions and relations 7 – 24 July 2020

Gr.10

GR10 SKEDULE 29 MEI

GR10 15 JUNIE

 

Gr.11

Nuutste Lockdown Skedule-Schedule

GR11 15 JUNIE

Gr.12

Lockdown Skedule – Schedule -30 May

VIDEO’S

 

Scroll Up
X