GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Wiskunde | Mathematics

Moodle

Gr.8

MEI | MAY 2020

Graad 8 Hersiening 18 Mei – 12 Junie | Grade 8 Revision 18 May – 12 June

Omtrek en Oppervlakte van 2D vorms 17 – 26 Junie 2020 | Perimeter and Area of 2D shapes 17 – 26 June 2020

Pythagoras 7 – 24 Julie 2020 / Pythagoras 7 – 24 July 2020

Hoofstuk 4 Numeriese en Meetkundige patrone 3-28Aug / Chapter 4 Numeric and Geometric Patterns 3-21Aug

 

Hoofstuk 6 Algebraiese Uitdrukking 24 Aug – 4 Sept / Chapter 6 Algebraic Expressions 24 Aug – 4 Sept

Hersiening van Meetkunde 21 Sept – 2 Okt / Revision on Geometry 21 Sept – 2 Oct

Memo’s word daagliks via WhatsApp gestuur / Memos will be sent daily via WhatsApp

NOVEMBER

Gr.9

11-16 Mei

Graad 9 Hersiening 18 Mei – 5 Junie | Grade 9 Revision 18 May – 5 June

Omtrek en Oppervlakte 9 – 26 Junie 2020 / Perimeter and Area 9 – 26 June 2020

Funksies en Verwantskappe 7 – 24 Julie 2020 / Functions and relations 7 – 24 July 2020

Hoofstuk 9 Vergelykings 3-21 Aug / Chapter 9 Equations 3-21 Aug

Diagnostiese Toets / Diagnostic Test 2020

Hoofstuk 17 Algebraïese Vergelykings (Faktorisering)  7-18 Sept / Chapter 17 Algebraic Equations (Factorising) 7-18 Sept

 Hersiening Algebraiese Uitdrukkings 5-16 Okt / Revision Algebraic Expressions 5-16 Oct

NOVEMBER

 

Gr.10

GR10 SKEDULE 29 MEI

GR10 15 JUNIE

 

GR10 7-10 JULIE 2020

GR10 13-16 JULIE2020

AUGUSTUS | AUGUST

21 OKTOBER

 

Gr.11

Nuutste Lockdown Skedule-Schedule

GR11 15 JUNIE

AUGUSTUS | AUGUST

21 OKTOBER

Gr.12

Lockdown Skedule – Schedule -30 May

VIDEO’S

 

X