GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Werkswinkel | Workshop

Die werkswinkel-kompleks staan vandag op die plek waar die ou “Laundry”- geboue was wat in 1912 gebou is. Die werkswinkel-kompleks is in die 1980’s opgerig en is die basis van alle instandhouding op die Grey Kampus.

Workshop Complex, the workshop complex is seen today on the place where the old Laundry buildings were previously, which was built in 1912. The workshop complex was established in 1980 and is the hub of maintenance on the Grey Campus.

Scroll Up
X