GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Akademie | Academics

TILLIE ROOS

Hoof van Akademie | Head of Academics

‘n Skool se waarde word bepaal volgens die gehalte van onderrig en opvoeding wat plaasvind. Oud-president Nelson Mandela het per geleentheid gesê: “Education is the most powerful weapon you can use to change the world.” 
By Grey Kollege is dit ons opvoedingsideaal om te streef na volhoubare uitnemendheid op akademiese gebied.

As in any school, the core business of Grey College is its academics. This year a concerted effort has been made to improve the work ethic and academic ethos within the school.
Education is a partnership and the involvement of parents and staff in a learner’s education is imperative. Through effective communication and regular interaction, this partnership between the parents and the school can be strengthened and developed – only then will a learner reap the academic rewards of his efforts.

Die goeie uitslae van November 2019 is genoegsame bewys dat die akademie van Grey Kollege op ‘n stewige fondament staan en steeds die hooffokus van die skool is.

Scroll Up
X