GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

ACADEMICS | AKADEMIE

DEPARTMENTAL HEADS | DEPARTEMENTSHOOFDE

Adjunkhoof | Deputy Principal
Akademie | Academics

“Everything in your life is a reflection of a choice you have made.”

Daar is verskeie leerareas wat Grey Kollege Sekondêr bied sodat jy op akademiese gebied kan ontwikkel en verbeter. Buiten die tradisionele vakke begin die skool vanjaar met Toerisme vanaf Graad 10. In Tegnologie is die onderwysers opgewonde om Robotika as deel van die akademiese program te ontwikkel. Die suksesse van oud-skoliere is ‘n bewys van die personeel se toegewyding en entoesiasme om hulle leerders op te voed en te onderrig.

Academics is the core business of Grey College Secondary, and the educators are committed to making the dream of life-long learning and education your reality. This website will provide answers to most of your questions regarding academics at Grey College Secondary.

Head of Academics | Hoof van Akademie Mathematics | Wiskunde

Life Sciences | Lewenswetenskappe

Geography | Geografie &      Tourism | Toerisme

Afrikaans

Physical Sciences | Fisiese Wetenskappe

Accounting | Rekeningkunde

English | Engels

Krause Library | Krause-Biblioteek

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS