GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Akademie | Academics

CHRIS-MARIé LIEBENBERG

Hoof van Akademie | Head of Academics

As in any school, the core business of Grey College is its academics.
This year a concerted effort has been made to improve the work ethic and academic ethos within the school.
During the Covid-19 pandemic the academic staff endeavoured to facilitate long distance teaching and learning via the various electronic platforms available at the school.
Education is a partnership and the involvement of parents and staff in a learner’s education is imperative – this proved to be even more relevant during the challenges that the learners had to face during the Covid-19 pandemic. This partnership between the parents and the school can be strengthened and developed through effective communication and regular interaction.

Die skool bied steeds aan leerders die opsie met betrekking tot die gebruik van elektroniese boeke (e-boeke) in die klaskamer en hierdie benadering word in samewerking met die e-leerplatform (Moodle) by die skool aangewend. Die beplanning en strategie rondom die gebruik van e-boeke is dat dit geleidelik ingefasseer sal word en dus nie verpligtend vir alle grade vanuit die staanspoor sal wees nie. Die skool se bediener is ook opgegradeer en daar word voorsien dat die gebruik van e-boeke met rasse skrede sal toeneem weens die impak wat die Covid-19-pandemie op onderwys en leer gehad het.

The school approached an award-winning international education company, Elevate Education, to share best-practice study skills with the grade 8 learners and the academic staff when the school re-opened at the start of the year. Elevate Education has spent more than 15 years training students to use best-practice study skills and has worked with more than 2500 schools involving 500 000 students each year. During their workshop they broke down the process of independent learning and introduced both the staff and learners to the fundamental skills that the learners need to be using over the coming years. The skills covered included dynamic reading, note taking, conceptual learning skills and independent learning.

Elevate Education also showed the grade 8 learners how to work consistently and how to break bigger tasks down into manageable chunks by using skills like a good study routine, working smart by identifying the most important work, how to approach assignments and examinations and, finally, how to overcome procrastination. The feedback that the school received from the learners who attended this workshop was extremely positive. Online support has been available for the grade 8 learners from August in order to sharpen the learners’ study methods. Elevate Education provided a fresh perspective to the grade 8 learners on best-practice study skills which should improve their academic performance in years to come.

The first three weeks during October were used to prepare our grade 12 learners by offering focus groups for their Final Examination. During this time especially the “gateway” subjects were afforded the opportunity to be presented at these focus groups during scheduled and extended lesson times at school. During these sessions grade 12 learners were provided with revision opportunities and were also given the opportunity to ask specific questions on the subject content so that they could be adequately prepared for the Final Examination.

Grey College hosted the third career expo of its kind in March this year, and just prior to the Covid-19 pandemic, to expose grade 11 and grade 12 learners to various career opportunities and to enable the learners to make informed choices. Tertiary institutions were invited to attend and the 34 which were represented this year, enjoyed the one-on-one time and interactive sessions with the boys. The general feedback from these institutions was that it was definitely worth their while and they have already enquired about the date for next year’s expo. It is much easier to accommodate the tertiary institutions in such a way, than giving them the opportunity to visit the school separately. It was an interactive session, with great benefits to both the learners and the institutions.  

‘n Skool se waarde word bepaal volgens die gehalte van onderrig en opvoeding wat plaasvind. Oud-president Nelson Mandela het per geleentheid gesê: “Education is the most powerful weapon you can use to change the world.”  By Grey Kollege is dit ons opvoedingsideaal om te streef na volhoubare uitnemendheid op akademiese gebied.

Die goeie uitslae van November 2019, asook die toegewydheid en harde werk van die akademiese personeel tydens die Covid-19-pandemie, is genoegsame bewys dat die akademie van Grey Kollege op ‘n stewige fondament staan en steeds die hooffokus van die skool is.

Die jaar 2020 kan in baie opsigte beskou word as die jaar met die meeste uitdagings ooit op akademiese gebied. Onderwysers moes op kort kennisgewing planne maak om leerders tydens die nasionale inperking op vele elektroniese platforms te bereik.
Leerders en onderwysers moes gou aanpas by die “nuwe normaal” en die nuwe manier van langafstand onderrig. Ten spyte daarvan het leerkragte en leerders op innoverende maniere met mekaar gekommunikeer en die leerplan voltooi.

X