GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

Culture | kultuur

Hoof van Kultuur | Head of Culture

The educational ideal at Grey College is to send balanced young men into the world; thus, the focus is on the learner’s holistic development. Learners must be given the opportunity to explore and cultivate their talents and interests in terms of culture as well as academics and sport. Our vibrant culture department offers a wide variety of activities, and we cannot wait to welcome you to one of these wonderful groups.

Jy gaan die geleentheid kry om aan verskillende optredes en feeste deel te neem en met skole-inters op toere te gaan. Een van ons hoogtepunte is die jaarlikse Nedbank Grey Kollege Musiekfees waar jy saam met die res van die skool ‘n verhoog met bekende kunstenaars kan deel. Dit is die enigste musiek-skoolfees van sy soort in die land. 

Regardless of whether you are a singer, public speaker, actor, debater, instrumentalist, dancer, Voortrekker or writer, we offer you the opportunity to belong, to make your special contribution and become part of this wonderful community called Grey College.

Culture | Kultuur

We believe that each boy should be given the opportunity to express himself through music and culture and for those interested, we offer a vast variety of cultural activities. 

‘n Groot verskeidenheid van kulturele aktiwiteite word by Grey Kollege Sekondêr aangebied wat leerders die geleentheid bied om blootstelling op verskeie gebiede te geniet.

Music, Drama & Dance |
Musiek, Drama & Dans

Boereorkes
Drama
Drumline
Grey Band
Gumboots 
Indomitus 
Koor
Marimbas 
Musiekfees 
Stryker Ensemble

Enriching cultural activities |
Verrykende kultuuraktiwiteite

Ball 
Debating and Public Speaking 
Debat en Redenaars
Grey 4 Christ (G4C) 
Kategese 
Media Centre / Biblioteek 
Museum
Stabilis
Voortrekkers 

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS