GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

HISTORY | geskiedenis

Coat of arms | Embleem

Die simboliek van Grey Kollege se wapen: 

Die drie sirkels stel kanonkoeëls voor. Dit verteenwoordig die waardes van geloof, hoop en liefde – waardes waarna elke Grey-seun moet streef.  

The knight’s head symbolises courage. One requires this characteristic to be successful in life and to overcome the difficulties that lie ahead.
The knight’s head appeared on the emblems of untitled gentlemen. This is fitting because Grey boys are referred to as Grey Gentlemen.
 

The white unicorn represents vigour and virility. Grey boys must enter the world with courage, equipped with the qualities instilled at Grey College.
The colour white in the shield denotes peace. 
 

Die son simboliseer hoop en die opkomende geslagte wat toegerus moet word om op die verlede voort te bou. 

Handshake | Handdruk

Grey Kollege is ’n tradisieryke skool wat op 13 Oktober 2023, 168 jaar van uitnemendheid sal vier. Seuns van regoor die land kom hierheen om parallelmediumonderrig te ontvang.  Seuns, personeel en alumni word uitgeken deur die bekende Grey-handdruk wat wêreldwyd bekend is.  
Niks wat onwaar is, is standvastig nie. Vive La Grey! 

Grey College is a school rich in tradition and will celebrate 168 years of excellence on 13 October in 2023. Boys from across the country come here to receive parallel medium tuition.  Boys, staff and alumni are recognised by the legendary Grey handshake which is known across the globe.   
Nothing is steadfast if it is not true.  Vive La Grey! 

school song | skoollied

Die Skoollied is in 1968 deur die musiekonderwyser, Jurie(Parrabek) Fourie, gekomponeer en die woorde is deur PH Langenhoven geskryf.
Die lied inspireer die seuns tot groter hoogtes en dra by tot hul trots en samehorigheid:

AAN BLOEMFONTEIN SE WESTEKANT
DIE OUDSTE IN ORANJELAND.
STAAN ONS GREY KOLLEGE HEG EN STERK
BEROEMD VIR SPEL EN GOEIE WERK.
STANDVASTIG SOOS ONS VOORGESLAG, 
IN ONS VERLEDE LÊ ONS KRAG. 
STREEF ONS KARAKTERVAS EN TROU
NA EENHEID WAT ‘N NASIE BOU.

KOOR:
ONS DRIEKLEUR-VAANDEL WAPPER FIER.
ONS BOU `N EENHEIDSTOEKOMS HIER.
ONS MIKPUNT BLY WAT HOOGSTE IS.
ONS WAGWOORD IMMER: STABILIS!

War Cry

The War Cry has been roared by generations of Grey boys and Old Greys with their arms linked in a gesture of unity and fellowship:

GUSKE MALAYA WAA GUSKE MALAYA GEE
WHO ARE, WHO ARE, WHO ARE WE?
WE ARE, WE ARE GCB
WE LEAD AT WORK, WE LEAD AT PLAY
WE ARE GREY, GREY, GREY, GREY COLLEGE!!

Reunion Hall | Reüniesaal

museum

Contact | Kontak

historic buildings | historiese GEBOUE

Previous slide
Next slide

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS