GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Koshuise | Hostels

Juan van den Berg

Hoof van Koshuise | Head of Hostels

FINANSIËLE KONTRAK KOSHUIS | FINANCIAL CONTRACT HOSTELS

Algemeen | General

Welkom in die hart van Grey Kollege.

Koester die waardes en tradisies van Grey Kollege en werk eerder vir die dinge wat jy hoop as die dinge wat jy vrees.

Only a few will have the privilege to spend their youth in the sacred place that we look after with honour.

Here you will make memories and friends that that will last a lifetime.

Koshuisfooie | Hostel Fees

Koshuisgelde word jaarliks aangepas. Die onderstaande tabel dui die koshuisgelde  van 2018 aan.

Hostel fees are adjusted every year.  The table below indicates the suggested hostel fees for 2018.  

Scroll Up
X