GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Koshuise | Hostels

Juan van den Berg

Hoof van Koshuise | Head of Hostels

Algemeen | General

Welkom in die hart van Grey Kollege.

Koester die waardes en tradisies van Grey Kollege en werk eerder vir die dinge wat jy hoop as die dinge wat jy vrees.

Die jaar wat was –  2020.

Murray-huis het 2020 met ‘n gesoute personeel aan die stuur van sake begin. Mnr. Jannie Geldenhuys (Huisvader), mnr. Naresh Mahabeer (Assistent- Huisvader), mnr. Herman Naude, mnr. Wessel du Plessis, mnr. Anton Meyer, mnr. Nico Venter en mev. Kim Prinsloo (Matrone) het deel van ons gedugte span in Murray-huis uitgemaak. Elkeen van hierdie personeel het, op hulle unieke manier, ‘n kardinale bydrae, onder moeilike omstandighede weens die Covid-19-pandemie, tot Murray-huis in 2020 gelewer. As ‘n koshuis spog ons nou met splinternuwe beddens asook ‘n nuwe, gerestoureerde vloer in ons boonste gang wat 2021 op ‘n goeie noot sal laat begin.

Gedurende die Graad 12-Voorbereidende-eksamens het ons ouers met ‘n baie mooi inisiatief na vore gekom. Hulle het geskenkpakkies vir elke koshuis graad-12-leerder opgemaak en die graad 8-seuns het dit per geleentheid aan hulle in die eetsaal oorhandig. Murray-huis bly die beginpunt van elke Grey-seun se loopbaan by Grey Kollege en ons streef daarna om elke jaar die seuns voor te berei op ‘n blink toekoms by die skool wat ontwikkeling op akademiese-, kulturele-, sport- en, die heel belangrikste, geestelike gebied insluit.

The year 2020 will be remembered as a very challenging year also in Brill House, mainly due to the Covid-19 pandemic. For the first time in many decades, grade 12 learners stayed as a group in Brill House again to maintain proper social distancing and to comply with all the necessary Covid-19 safety regulations. We were also the first hostel to register a positive Covid-19 case, which caused the whole group of boys to go into compulsory quarantine for two weeks.

Later-on during the year we had all the grade 11s staying in the hostel for a fortnight, just to alternate again with the grade 10s after their two-week period was over. Temperatures had to be taken twice daily, as well as the screening of every boarder for any Covid-19 symptoms. Despite these disruptions, the current Grey boys showed their resilience and came out stronger once this pandemic has eased-off. Mr. Machts will be retiring after 37 years in Brill House and we salute him and his wife, Monica, who served Brill House as the Matron, for their service to the boarding establishments but to Brill House, in particular.

Leith-huis is uniek en indien die koshuis nie die seuns voorberei vir die lewe ná skool nie, sal die koshuis sy plig versuim. Covid-19 het egter ook Leith-huis tot stilstand geruk en die seuns het eers in Junie begin terugkeer met ‘n volwasse en ernstiger benadering oor hoe hulle die lewe sien en daaroor dink. Die graad 12-seuns moes aanvanklik tussen al drie koshuise verdeel word om die risiko van die verspreiding van die Covid-19-virus te beperk. Ten spyte van hierdie gedwonge ontwrigting, het die seuns goed hierby aangepas.

Dit was ‘n jaar wat onthou sal word vir sy buitengewone uitdagings en beperkte geleenthede vir die Leith-huis seuns. Tog het hulle moed gehou en soos net ‘n koshuis- brak kan, aangepas by die vreemde omstandighede. Die ‘newies’ is voorwaar gemis, maar vir die eerste keer in die geskiedenis van Grey Kollege het die Graad 12’s vir die grootste deel van die jaar Leith-huis vir hulself gehad. Vriendskapsbande wat soms oor meer as vier jaar strek, is versterk en daar kon hoofsaaklik op net akademie gefokus word. Die suksesse van die jaar was hoofsaaklik te danke aan die skoolkapteins, MC Barnard en Sisonke Vumazonke, asook al die leiers, toegewyde personeel en natuurlik die samewerking van ʼn besonderse groep graad 12-seuns.

During this year, much was planned regarding the spiritual development of the Grey boarders. Every Monday evening the boys had the opportunity to attend Bible studies with the denomination of their choice, in the safety of the school grounds. However, most of these plans could, unfortunately, not realize due to the Covid-19 pandemic and subsequent national lockdown. The boarders were on their return supported by hostel staff with what is known as the “Christian ministry of availability” which forms an import part of our approach at all three boarding houses.

The Hostel Team decided on three compulsory weekends-in during the year to help promote unity amongst the boarders and different boarding houses. The first weekend-in formed part of the orientation period, where the boys had the opportunity to experience the hostel culture first-hand. The highlights of this weekend always seem to be the sotte-sokkie at Oranje Hoër Meisieskool and the traditional start-of-the-year church service in the Reünie Hall on the Sunday morning. Because of the Covid-19 pandemic our plans for the rest of the year were put on hold and will have to be postponed until 2021.

Only a few will have the privilege to spend their youth in the sacred place that we look after with honour.

Here you will make memories and friends that that will last a lifetime.

Koshuisfooie | Hostel Fees

Koshuisgelde word jaarliks aangepas. Die onderstaande tabel dui die koshuisgelde  van 2020 aan.

Hostel fees are adjusted every year.  The table below indicates the suggested hostel fees for 2020.  

FINANSIËLE KONTRAK KOSHUIS | FINANCIAL CONTRACT HOSTELS

Scroll Up
X