GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Koshuise | Hostels

Juan van den Berg

Hoof van Koshuise | Head of Hostels

Algemeen | General

Welkom in die hart van Grey Kollege.

Koester die waardes en tradisies van Grey Kollege en werk eerder vir die dinge wat jy hoop as die dinge wat jy vrees.

Only a few will have the privilege to spend their youth in the sacred place that we look after with honour.

Here you will make memories and friends that that will last a lifetime.

Koshuisfooie | Hostel Fees

Koshuisgelde word jaarliks aangepas. Die onderstaande tabel dui die koshuisgelde  van 2018 aan.

Hostel fees are adjusted every year.  The table below indicates the suggested hostel fees for 2018.  

Leith-huis | Leith House

Afrikaans English Afrikaans Leith-huis is vernoem na Thomas Leith, ‘n voormalige tesourier van die skool. Hierdie koshuis is deur ‘n moderne koshuis vervang en huisves

Murray-huis | Murray House

The main building was completed in 1906. This building houses the headmaster’s office, administrative offices, the computer room and offices of the Reunie and Trust.
Die hoofgebou is in 1906 voltooi. Hierdie gebou huisves die skoolhoof se kantoor, administratiewe kantore, die rekenaarkamer asook die Reünie- en Trustkantore.

Brill-huis | Brill house

Brill House is also one of the beautifully renovated hostels on campus. It is named after an earlier headmaster, Dr Johannes Brill.
Brill-huis is ook een van die koshuise op kampus wat pragtig opgeknap is. Dit is vernoem na nog ‘n skoolhoof, Dr. Johannes Brill.

Scroll Up
X