GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

Welcome | Welkom

GELOOF, HOOP, LIEFDE!
Die drie pilare waarop die grondslag van Grey Kollege, die derde oudste skool in Suid-Afrika, gebou is. Die grondslag van ‘n instansie wat daarvoor staan dat hy gebalanseerde leiers van môre die toekoms instuur. Leiers wat hulle eie besluite kan neem, maar ook geleer is om verantwoordelikheid te aanvaar vir die gevolge van elke besluit wat gemaak word.
“ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

Annual planner

Stabilis skoolkoerant

Read More

ONLINE SHOP

Read More

Skoolkapteins

Read More

Learning & Support Centre

Read More
Respect | Respek
Team | Span
Manners | Maniere
Courage | Moed
Integrity | Integriteit
The truth sets you free | Die waarheid maak jou vry
Tolerance | Verdraagsaamheid
Self-discipline | Self-dissipline
Grey spirit | Grey-gees
Previous slide
Next slide

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS