GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Gimnasium | Gymnasium

Daar is by Grey Kollege baie klem op die professionele beoefening van sport, daarom moet die fasiliteite om dit te ondersteun ook op professionele vlak wees. Grey was een van die eerste skole in die land met ‘n toegeruste gimnasium sowel as ‘n biokinetiese sentrum.
Daar is ‘n gekwalifiseerde mediese praktisyn sowel as ‘n fisioterapeut tot die seuns se beskikking indien hulle dit sou benodig. Die gimnasium word gereeld opgegradeer en word bestuur deur hoogs-gekwalifiseerde personeel.

The Grey ITEC gymnasium is one of the many great facilities Grey College has to offer its learners. The main purpose of the gymnasium is to train sports teams to represent the school at the highest level on the sports field. The facility is also available for all Grey boys to maintain a heathy lifestyle.

Die gimnasium is geskik vir alle sportkodes en bied veel meer as net kondisionering vir leerders. Uit ’n mediese oogpunt speel Jaco Colyn en Stefan Uys ‘n belangrike rol om die sportmanne op die veld te hou. Beseringsklinieke word na wedstryde gehou om beseerde spelers effektief by te staan en te bestuur. Anna Swanepoel Fisioterapeute en Arnold Vlok Biokinetika maak ook deel uit van die uitgebreide mediese span wat die Grey-seuns behandel. Dr  Gerhard Jansen wat by die Vrystaatse Universiteit se sportgeneeskundeklinie praktiseer, staan ons by met die toetsing en behandeling van konkussie-gevalle. Dié hulp maak dit vir ons moontlik om harsingskuddinggevalle goed te bestuur.

This year was undoubtedly one of the most interesting years in the history of sport. Due to the Covid-19 pandemic the school sports calendar had been severely disrupted. The gymnasium facility was closed for the biggest part of the year which forced us to explore new methods to train the Grey College learners.

Die onderskeie kondisioneringsafrigters moes kreatief dink deur onder andere Zoom-sessies aan te bied en WhatsApp-groepe te stig om oefenprogramme deur te stuur. Die seuns het dan op die platforms terugvoer van hulle vordering gegee.

Mnr. Storm Clark het aan die begin van die jaar by ons as krieketkondisioneringsafrigter aangesluit. Hy het aan die  NMMU in Port Elizabeth studeer en in 2019 sy graad in Biokinetika verwerf. Die Grey Kollege gimnasium wil mnr. Wihan Rocher bedank vir die impak wat hy gehad het as krieketkondisioneringsafrigter en hom sterkte toewens met sy nuwe rol as die hoofafrigter van die eerste krieketspan.

The following staff were involved at the gymnasium this year: Messrs Storm Clark (cricket conditioning); Michael Baiden (hockey and rugby conditioning); AJ Brits (rugby and football conditioning); Inus Keyser (rugby conditioning); Jaco Colyn (physiotherapy); Stefan Uys (biokinetics); John Lecoko (maintenance manager); Hein Vosloo (gymnasium manager) and Me Tanya Smith (cricket and hockey conditioning).

After the lockdown, and as the grade groups returned to school, the gymnasium staff were involved in the screening of the schoolboys in the mornings before school as stipulated by Covid-19 regulations. In 2021, we will continue our work on maintaining our position as the top sport school in South Africa. In addition to this, we will stay on track with the most recent conditioning methods and create a good team environment for the boys to achieve their goals.

Opregte dank aan almal betrokke by die gymnasium in 2020 vir hulle toewyding en harde werk wat dikwels ongesiens agter die skerms gebeur. Hartlike dank aan ITEC vir hul borgskap van die gimnasium.

In 2021 we will continue our work on building our position as the top sports school in South Africa. In addition, we will stay on track with the most recent conditioning methods and create a good team environment for the boys to achieve this goal.

The friendly gymnasium staff Front: Wihan Rocher, Michael Baiden and Jaco Colyn (physiotherapist).
Back: Stefan Uys (Biokineticist), AJ Brits and Hein Vosloo

X