GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Gimnasium | Gymnasium

Daar is by Grey Kollege baie klem op die professionele beoefening van sport, daarom moet die fasiliteite om dit te ondersteun ook op professionele vlak wees. Grey was een van die eerste skole in die land met ‘n toegeruste gimnasium sowel as ‘n biokinetiese sentrum.
Daar is ‘n gekwalifiseerde mediese praktisyn sowel as ‘n fisioterapeut tot die seuns se beskikking indien hulle dit sou benodig. Die gimnasium word gereeld opgegradeer en word bestuur deur hoogs-gekwalifiseerde personeel.

The Grey ITEC Gymnasium is one of the many great facilities the school has to offer. The main purpose of the gymnasium is to train sport teams to represent Grey College at the highest level on the sports field.

The gymnasium is one of the many great facilities Grey College has to offer its learners. The main purpose of the gymnasium is to train sports teams to represent the school at the highest level on the sports field. The facility is also available for all Grey boys to maintain a heathy lifestyle.

Die gimnasium is geskik vir alle sportkodes en bied veel meer as net kondisionering vir leerders. Uit ’n mediese oogpunt speel Jaco Colyn en Stefan Uys ‘n belangrike rol om die sportmanne op die veld te hou. Beseringsklinieke word na wedstryde gehou om beseerde spelers effektief by te staan en te bestuur. Anna Swanepoel Fisioterapeute en Arnold Vlok Biokinetika maak ook deel uit van die uitgebreide mediese span wat die Grey-seuns behandel. Dr  Gerhard Jansen wat by die Vrystaatse Universiteit se sportgeneeskundeklinie praktiseer, staan ons by met die toetsing en behandeling van konkussie-gevalle. Dié hulp maak dit vir ons moontlik om harsingskuddinggevalle goed te bestuur.

The following staff were involved this year at the gym: Messrs Wihan Rocher (Cricket Conditioning); Michael Baiden (Hockey and Rugby Conditioning); AJ Brits (Rugby and Football Conditioning); Inus Keyser (Rugby Conditioning); Jaco Colyn (Physiotherapy); Stefan Uys (Biokinetics); John Lecoko (Maintenance Manager) and Ms Tanya Smith (Cricket and Hockey Conditioning).

Mnr Jaco Colyn het aan die begin van die jaar as fisioterapeut by ons aangesluit. Hy is   tans ‘n dosent aan die Universiteit van die Vrystaat. James Wessels wat 15 jaar by die Gimnasium as fisioterapeut betrokke was , het Grey Kollege aan die begin van die jaar verlaat. Die Grey ITEC Gimnasium wil vir James Wessels opreg bedank vir al sy moeite en toewyding die afgelope 15 jaar.

This year the gymnasium offices were completely renovated. The aim was to create a better work environment for staff and learners.

Baie geluk aan mnre. Wihan Rocher en Michael Baidan wat puik presteer het. Mnr. Rocher het sy Krieketafrigting Vlak 3 voltooi en mnr Baiden het Ghana tydens die Olimpiese kwalifiserende hokkietoernooi verteenwoordig.

In 2020 we will continue our work on building our position as the top sports school in South Africa. In addition, we will stay on track with the most recent conditioning methods and create a good team environment for the boys to achieve this goal.

The friendly gymnasium staff Front: Wihan Rocher, Michael Baiden and Jaco Colyn (physiotherapist).
Back: Stefan Uys (Biokineticist), AJ Brits and Hein Vosloo

Scroll Up
X