GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

school & hostel fees | SKOOL & KoshuisFOOIE

SCHOOL & Hostel fees

Grey College has boarding facilities in three hostels on the Grey College school grounds.  Murray House hosts mainly grade 8 and 9 boys, Brill House accommodates grade 9, 10 and 11 boys and Leith House is the senior hostel and hosts grade 11 and 12 boys.

There are two  options in paying annual Hostel fees

Hostel fees are adjusted every year. The table below indicates the suggested hostel fees for 2022.

SKOOL & KOSHUISFOOIE

Grey Kollege bied verblyf in drie koshuise op die Grey Kollege skoolgronde aan Murray-huis huisves hoofsaaklik graad 8 en 9 seuns, Brill-huis huisves graad 9, 10 en 11 seuns en Leith-huis is die senior koshuis en huisves graad 11 en 12 seuns.

Daar is twee  opsies vir die betaling van die jaarlikse Koshuisfooie

Koshuisgelde word jaarliks aangepas. Die onderstaande tabel dui die koshuisgelde vir 2022 aan.

school Banking details | skool Bankbesonderhede:

Bank: Nedbank
Branch / Tak: 198 765
Acc. No./ Reknr: 112 920 6793
Ref No.: Learner No
(NO PAYMENTS WILL BE ALLOCATED WITHOUT THIS NUMBER)
Verw Nr: Leerder Nr
(GEEN BETALINGS SAL SONDER Dié NOMMER GEALLOKEER WORD NIE)

Hostel Banking details | Koshuis Bankbesonderhede:

Bank: Nedbank
Branch / Tak: 198 765
Acc. No./ Reknr: 112 920 6815
Ref No.: Learner No
(NO PAYMENTS WILL BE ALLOCATED WITHOUT THIS NUMBER)
Verw Nr: Leerder Nr
(GEEN BETALINGS SAL SONDER Dié NOMMER GEALLOKEER WORD NIE)

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS