GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

Sponsors | Borge

Commercial Manager:
Ryan Mclaren

At Grey College, we value partnerships. Without the support we receive from our loyal sponsors and partners it is not possible to achieve our strategic objectives. Priority is to ensure that we align the values and objectives of both the sponsors and Grey College to enable a thriving partnership.

Ons borgstruktuur bestaan uit verskeie vlakke wat potensiële borge die geleentheid bied om Grey Kollege te ondersteun. Daar is tans verskeie geleenthede beskikbaar wat akademie, sport en kultuur betref.

Sponsorship Coordinator:
Duan Laubscher

Duan assists in sourcing and coordinating sponsorships. He serves in an operational capacity to develop sponsorship portfolios. Customer relationship management is essential in serving the interests of Grey College and its sponsors.

Grey Kollege streef voortdurend daarna om na die belange van ons sleutel rolspelers om te sien. Effektiewe dienslewering is van kardinale belang by Grey Kollege.

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS